You are here

Frågor och svar

TJÄNSTELEVERANTÖR

 

Fråga: Vilket företag är tjänsteleverantör?

Styrelsen har valt Telia Open Fiber vilket innebär att Du själv väljer vilken tjänsteleverantör Du vill ha och vad Din anslutning ska innehålla.

 

Fråga: Hur väljer jag vilken tjänsteleverantör jag vill ha?

När vårt fibernät är klart går Du in på oppenfiber.se och söker under Prisjämförelser.
Du kan välja:
a) att låta fiberanslutningen vara vilande
b) Du kan ansluta Dig till bredband, TV och/eller telefoni under de månader Du bor i huset. Uppsägningstid 1 månad. Lämpligt för sommarboende.
c) Du kan välja att använda fiberanslutningen hela året med bredband och lägga till TV och/eller telefoni.

Klicka i rutan med 100 Mb/s (OBS! rutan med 1000 mB/s är redan iklickad, men så stort behov har vi inte.  Byt alltså!).
Klicka därefter i om Du vill TV och/eller telefoni. Nu kan Du se vilka leverantörer som finns att välja mellan. Du kan gå in på resp. hemsida och se vilka övriga villkor som gäller.

 

Fråga: Hur kopplar man in allt – jag är inte så teknisk?

Det finns många i föreningen som kan hjälpa till med frågor och svar. Vi har alla samma problem och vi hjälper varann.

 

TEKNIK

Fråga: Kommer det inte snart en ny teknik som är ännu snabbare och gör fibern omodern?

Fibern bygger på ljus och något snabbare och med högre kapacitet finns inte av fysikaliska skäl. Utrustningen i ändarna kan förändras med grundprincipen är oslagbar och global standard idag. Fiberkommunikation är ingen dagsfluga utan en bestående teknik för överskådlig framtid.

 

BYGGNATION OCH LEVERANTÖRER

Fråga: Vilka företag byggde vårt nätverk?

BRS Networks - projektering,dokumentering och registrering. Blåsning och svetsning.
Teliasonera Skanova Access AB - kanalisation och kabelnät.
Schübergs Gräv och Schakt  - gräver och lägger ner kabel.

 

Fråga: Vilka maskiner användes?

Till grävning på öppen mark, i skog och andra ställen förutom tomt närmast hus användes maskiner som krävde utrymme 4 x 4 m.
Grävning på tomt görs av mindre maskiner. Dessa kräv utrymme 2 x 2 m.