You are here

Finansiering

Hur finansierar man sin insats?

Föreningen har haft kontakt med flera banker, som alla ger beskedet att om man är kund i banken finns möjlighet att låna insatsbeloppet - ett s k "fiberlån".

 
Handelsbankens fiberlån >>
Swedbanks fiberlån >>
Jakbanken lån >>