You are here

Om föreningen

Mellan mars 2013 och mars 2015 arbetade vi med att få fiber i Boge. Det var ett spännande arbete, men tidskrävande och mycket grannlaga.

Det var många kontakter som skulle tas och många tillstånd som krävdes, men för var dag som gick kom vi närmare målet.

 
Läs här var vi står idag >>
 

Vi valde att träffa avtal med Skanova som framöver kommer att ta över nätet vilket bl.a. innebär att de kommer att sköta service och underhåll.
Vi har i och med detta också valt en öppen lösning där våra medlemmar själva väljer i Telia Öppen Fibers utbud vilken tjänsteleverantör de vill ha. Vi har m.a.o. valt bort kollektiva lösningar med långa bindningstider.

 

Vill du ansluta dig till fibernätet skall du i dagsläget kontakta föreningens ordförande eller sekreterare, så ser vi till att du får en offert på anslutningen.

 
 
 

 GDPR
 

I slutet av maj fick vi en ny dataskyddslag i hela Europa kallad GDPR (General data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen.
Den är till för vår skull och för att skydda vår integritet bättre än förr. Det är viktigt hur vi i föreningar och organisationer hanterar personuppgifter, alltså de uppgifter vi en gång har fått från er, när ni anmälde er som medlemmar.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:
Vårt medlemsregister innehåller namn, adress, telefon och email. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna skicka faktura för ditt medlemsskap i föreningen.  I bokföringen spar vi inbetalningar med uppgivna personuppgifter så länge bokföringslagen kräver - för närvarande 7 år.
Vi lämnar aldrig ut uppgifter vi fått av er till andra.