Senaste nytt Fiber i Boge

 

Fiber i Boge Ekonomisk förening kallar till

ÅRSMÖTE

Tisdag 29 juni kl 17.00 utomhus vid Boge Bygdegård

Mötet kommer att hållas utomhus och ingen förtäring kommer att serveras

Dagordning enligt nedan

Ev motioner lämnas till styrelsen senast tisdag 22 juni

Välkomna!
önskar
Styrelsen för Fiber i Boge

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomi
  a/ Redovisning av föreningens ekonomi
  b/ Revisionsberättelse
  c/ Ansvarsfrihet
 9. Verksamhetsplan 2022
 10. Fastställande av årsavgift för år 2022
 11. Avveckling av Fiber i Boge Ekonomisk förening efter överföring av fibernätet till Skanova
 12. Val av styrelsens ledamöter
 13. Revisorer
  Val av två revisorer, varav en sammankallande
 14. Val av valberedning
  Val av två ledamöter varav en sammankallande
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

VÄLKOMNA!

 

 

 

20-07-09

Årsmötesprotokoll >>

 

20-06-21

 

Fiber i Boge Ekonomisk förening kallar till

ÅRSMÖTE

Torsdag 9 juli kl 17.00 utomhus vid Boge Bygdegård
Mötet kommer att hållas utomhus och ingen förtäring kommer att serveras.

Välkomna!
önskar
Styrelsen för Fiber i Boge

 
 

19-02-09

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

 
Du, som är medlem i Fiber i Boge Ekonomisk Förening, kallas härmed till årsmöte
lördagen den 16 mars 2019 kl 16.00 i Boge Bygdegård.
 

Program
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar

Paus med förplägnad

Information

 

Dagordning 2019 >>   Skriv gärna ut och ta med till mötet!
 

VÄLKOMMEN!

 
 

180227

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018

Du, som är medlem i Fiber i Boge Ekonomisk Förening, kallas härmed till årsmöte
söndagen den 18 mars kl 15.00 i Boge Bygdegård.

Program
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar

Paus med förplägnad

Information

Dagordning >>

Verksamhetsberättelse 2017 >>

 

VÄLKOMMEN!
 

 
170130

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Du, som är medlem i Fiber i Boge Ekonomisk Förening, kallas härmed till årsmöte
söndagen den 19 mars kl 16.00 i Boge Bygdegård.

 
Program
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar
 

Paus med förplägnad

Dagordning >>    Skriv gärna ut och ta med till mötet!

 

Information

Slutbesiktning
Ekonomi. Hur gick det?

 
 
 
VÄLKOMNA!
 
 
160206

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Du, som är medlem i Fiber i Boge Ekonomisk Förening, kallas härmed till årsmöte
torsdagen den 17 mars kl 19.00 i Boge Bygdegård.

 
Program
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar
 
Paus
 

Information

Slutbesiktning
Ekonomi. Hur gick det?

 
I pausen bjuder vi på kaffe, frukt och något läskande.
 
Dagordning >>    Verksamhetsberättelse 2015 >>
 
VÄLKOMNA!
 
Styrelsen
Fiber i Boge Ekonomisk Förening
 
160204

Den 17 november kom och gick utan besiktning och vi väntar fortfarande på Skanova. Inget nytt datum har lämnats till oss.

 
151103

Vi väntar nu på slutbesiktning av Skanova och Region Gotland. Denna är beräknad till
den 17 november 2015.

 
150707

Nu hoppas vi att alla har fått in sina ledningar i husen och att bredband, TV och telefon fungerar!
Var vi står just nu är att nätet finns i Ledningskollen och vi (ElTele) arbetar på att föra in all information i Skanovas system. Samtliga enskilda fibrer i varje kabel inklusive skarvar och andra händelser i nätet ska dokumenteras.

 
150405

Protokoll från årsmötet 2015 >>

 

150404

Här hittar Du en pdf, där Du kan läsa om Öppen Fiber, hur Du väljer leverantör mm >>

Om Du behöver kontakta någon för att ställa frågor om installationen, TV-kanaler eller telefon, kontakta då den tjänsteleverantör Du valt.
 
150320

Alla är nu inkopplade! Till slut blev vi 92 abonnenter i socknen och det tycker vi är fantastiskt bra! Utöver detta har vi lagt ett antal rör till obebyggda fastigheter eller sådana som i dagsläget tackat nej, men som kanske ändrar sig i framtiden.

Nu återstår abonnentens eget arbete.
Det innebär att

 • man i första hand väljer tjänsteleverantör via www.oppenfiber.se
 • efter kontakt med vald leverantör får man instruktioner därifrån om man behöver någon slags box och/eller router (dessa sänds hem till abonnenten).
 • när utrustningen kommit, ska den kopplas ihop med TV, dator och telefon. Beskrivning brukar följa med utrustningen.
 • väljer man annan internetleverantör än man haft tidigare eller om man har detta för första ggn, måste man välja/byta e-post-adress och andra uppgifter.
 • man väljer även vilket kanalpaket man vill ha och
 • vilka telefonuppgifter som ska finnas i katalog samt vilka extratjänster som man vill ha i telefonen.

Behöver Du hjälp? Kontakta Martin Eriksson - tel 0498-29 17 77 eller 070-937 82 13.

 

150204

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Du, som är medlem i Fiber i Boge Ekonomisk Förening, kallas härmed till årsmöte
den 25 februari kl 19.00 i Boge Bygdegård.

 

Program
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar
Paus
Information
Ekonomi
Hur man installerar sina enheter i fastigheten

 

I pausen bjuder vi på kaffe, frukt och något läskande.

 

VÄLKOMNA! Styrelsen
Fiber i Boge Ekonomisk Förening

 

Kallelse >>    Dagordning >>     

Verksamhetsberättelse för 2014 >>    Verksamhetsplan 2015 >>

 
 
 
150122
Som flera av er har märkt är BRS Networks nu ifärd med att blåsa in fiber. Efter blåsning kommer svetsning av fibern och slutligen kopplingen.
Inom kort kommer en kallelse till årsmötet, så håll utkik i brevlådan och på mailen!
I samband med årsmötet kommer vi att ha en information om hur man kopplar ihop sina enheter samt hur man väljer vilken tjänsteleverantör man vill ha.
 
141203
Alla trädgårdar är nu färdiggrävda.
Ledningen från Västers 790 till Sjuström klar.
De kommande dagarna skall vägundergångarna grävas, sedan kan blåsningen av fiber börja.
 
141124
Som de flesta av er har märkt har vi grävt för vår fiber den senaste månaden och nu är vi klara med de långa sträckorna över skog och mark samt de flesta trädgårdar. Snart är det dags att börja blåsa in fiber i kanalisationen.
Det innebär i sin tur att Du måste förbereda Ditt hus för införingen av ledningar.
BRS Network beräknar börja med blåsningen i slutet av november och kommer att starta med sträckan Boge kors – Sjuström.

Läs här hur det ska se ut:  fiberinstallation >>

 

Du som vill ha hjälp med att sätta en skyddskåpa över ledningen utanpå Ditt hus – anmäl till kassören!
Kostnad 500:- + moms och utförs av BRS Network.

 
141014 Uppdatering av fiberkartan >>
 
141002
Den 2 oktober hade föreningen bjudit in till fibermöte, där man dels fick information om hur långt vi kommit, dels fick ställa frågor, som behövde ha svar. En del kunde styrelsen svara på, andra tog vi med oss hem för att söka svar på.
Ekonomi
Kvällen började med en ekonomisk redogörelse med bl a varför vi behöver ta in pengar innan arbetet är klart, hur arbete kontra fakturor kommer i tiden och när vi kan förväntas oss att bidrag från Regionen resp. hyra från Skanova kommer in på kontot.
Se bildspel om ekonomin >>
 
Grävning
Därefter redogjorde Bert-Åke Sandelius för hur grävningen fortskrider, hur långt man kommit och lite om vad vi kan förvänta oss framöver.
 
Ordf. Martin Eriksson tog upp frågan om hur man för in fiberkabeln i huset.
Fastighetsägaren borrar själv ett hål genom husväggen (kabeln är 10 mm) och det är viktigt att man inte gör hålet så att kabeln kommer att böjas mer än max 45 grader.
Utanpå huset krävs ett kabelskydd.
För de som inte kan/vill ordna kabelskydd själva, erbjuder BRS Network att utföra arbetet för ca 550:-
Så småningom kommer vi att kalla till ett nytt möte, där vi mera i detalj går genom hur man kopplar inomhus och hur man väljer tjänsteleverantör dvs vilka TV-kanaler man vill ha, hur mycket bredband osv.
Bilder på installation >>
 
Det som är viktigt att veta innan vi börjar gräva på Din mark eller i Din trädgård är att Du kan ange var el-, vatten- och andra ledningar finns. Om Du inte vet kan man få hjälp via ledningskollen.se för att hitta ledningar i närheten av Ditt hus.
Ledningskollen >>
 
Slutligen visade Göran Radhe fiberkartan, var ledningarna kommer att gå och var noder placeras.
 
Vecka 37 (8-12 sept)
Grävstart!
Om vi har tur med vädret (inte så mycket regn) så kan grävningen fortgå under hösten till det är klart annars kanske man måste avvakta till det blir torrt i marken igen (vilket vi hoppas att vi inte behöver göra!).
Man har fortfarande möjlighet att ansluta sig fram till dag innan grävningen passerar aktuellt hus och om fastigheten ligger inom rimligt avstånd från den tänkta sträckningen.                  
Se fiberkarta >>
 
140820
Byggmöte med Skanova, BRS Networks och Schübergs Gräv och Schakt.
Avsikten är att komma igång med grävningen så snart Schübergs har maskiner att tillgå.
En större maskin finns enligt dem tillgänglig i september och ytterligare maskiner kan sättas in efterhand. Viktigt är att grävningen kommer igång innan det blir för blött i markerna.
 
140707
Avtal med Skanova underskrivet av styrelsen. Nya kalkylen från BRS Networks antagen och 
Schübergs startar grävningen i slutet av augusti.

Som tjänsteleverantör väljer vi Telia Open Fiber, vilket bl a innebär att Du själv kan välja vilket kanalbolag Du vill ha av de som finns på Telia Open Fiber.

 
Kostnad
Insatsens storlek blev 15 000:-/fastighet (flygel halva beloppet). Minst hälften av totala beloppet ska vara betalt senast 31 juli.
Mera information + faktura kommer hem till alla medlemmar i brevlådan (och på mail) inom några dagar.
Här kan Du läsa om finansiering >>
 
Bli medlem och anslut Dig till fiberprojektet!
Om Du inte redan är medlem kan Du ansöka om medlemskap i formuläret
Bli medlem-sidan >>  fram till den 15 juli, därefter är det för sent.
 
140630
Äntligen har vi fått offert från Skanova och en uppdaterad dito av BRS Networks. Nu kan arbetet
fortsätta, men tyvärr har grävstarten skjutits framåt.
 
140522
Tyvärr drar det ut på tiden innan vi får tillbaka svar på alla ansökningar. Vi väntar även på en
offert från Skanova, som nu har utlovats att komma under vecka 26-31 maj.
 
140505
Besök av Hans Nilsson, Storsudrets Fiber. Han redogjorde för hur man har samarbetat
mellan de fem socknarna och med Skanova och hur deras fiberprojket framskridit.
 
140410
Beslut från Trafikverket, väggenomgångar godkända.
 
140403
Beslut från Leader Gotland att slutredovisningen för vårt startprojekt är klar och
pengar utbetalas 140404.
 
140328
Kassören på möte med Länsstyrelsen för att skriva ansökan om Regionalt bidrag
till fiberprojektet samt till Leader Gotland för att lämna slutrapport för den inledande delen
av hela projektet.
 
140326
Tillståndsansökningar till Trafikverket (för grävning över vägar), Regionen (grävning
på kommunal mark samt VA-granskning), Fornsalen (arkelogiska intressen) och
Länsstyrelsen (natur- och kulturvärden) har sänts in sedan förra styrelsemötet.
 
140315
Alla vägövergångar fotograferade för Trafikverket
 
1403011
Offerter från två grävfirmor hade inkommit. Efter genomgång och sammanträffande
med representanter för bägge firmorna beslöt styrelsen att anta offerten från Schübergs Gräv o Schakt.
 
140301
Idag har vi 72 betalande medlemmar. I Boge finns 116 fastigheter varav de flesta som inte
är medlemmar är sommarboende. Av de fast boende är anslutningen ca 90%.